חוק הסכמים קיבוציים - חלק כללי
מאמר זה יסקור בקצרה את עיקרי הוראות חוק ההסכמים הקיבוציים ויציג מספר דוגמאות להסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

מאת: עו"ד תמיר קדמי
פורסם: 07/03/11 22:01

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  - 1957 ("חוק הסכמים קיבוציים"):

 

מאת עו"ד תמיר קדמי

 

חוק הסכמים קיבוציים הינו אחד מהחוקים החשובים ביותר עבור מגזר העובדים במדינת ישראל.

 

רוב העובדים במדינת ישראל יודעים כי מגיעות להם זכויות סוציאליות שונות מכוח חוקי המגן, כך למשל, רוב העובדים יודעים כי מגיע להם ימי חופשה, ימי הבראה, ימי מחלה, דמי נסיעות וכיו"ב ואולם, רוב העובדים אינם מודעים לעובדה כי ישנם ארגונים אשר חתמו בשמם על הסכמים קיבוציים אשר מעניקים לאותם עובדים זכויות נוספות מעבר לזכויות הסוציאליות הקבועות בחוק.

 

אני סמוך ובטוח כי רוב העובדים והמעבידים שמעו את המונחים הבאים: הסכם קיבוצי, וצו הרחבה ואולם, רובם לא הבינו את המשמעויות העצומות הטמונות במונחים אלו.

 

מהו הסכם קיבוצי וצו הרחבה:

 

על קצה המזלג ניתן לומר כי הסכם קיבוצי הוא הסכם אשר נכרת בין ארגון מעסיקים גדול מצד אחד לבין ארגון עובדים גדול מצד השני הבא להסדיר את מערכת הזכויות והחובות של ציבור המעבידים והעובדים בענף עבודה מסויים. ההסכם הקיבוצי חל רק על אותם מעסיקים החברים במסגרת אותו ארגון מעבידים, כך לדוגמא ישנו הסכם קיבוצי בענף הגומי החל על אותם מעסיקים החברים "בהתאחדות התעשיינים" או הסכם קיבוצי בענף הדלק – עובדי תחנות החל על אותם מעסיקים החברים "בארגון סוכני ובעלי תחנות דלק".

 

הואיל והסכם קיבוצי חל רק על מעבידים החברים באותו ארגון מעבידים שחתם על ההסכם הקיבוצי, ניתנה לשר התעשייה הסמכות להרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי ולהחילו על כלל המעבידים והעובדים במשק באותו ענף עבודה של ההסכם הקיבוצי. כך לדוגמא הוציא לאחרונה שר התעשיה צו הרחבה בענף רשתות שיווק המזון השם סוף לניצול הציני של ציבור העובדים בענף עבודה זה.

 

מהי התועלת הטמונה במסגרת ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה?

 

ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה מעניקים לעובדים בענפי העבודה השונים זכויות סוציאליות מיטיבות מעבר לקבוע במסגרת חוקי העבודה המגן.

 

כך למשל צווי הרחבה רבים מעניקים לעובדים יום חג נוסף (מעבר ל – 9 ימי חג) ו/או יום חג לבחירה ו/או ימי חופשה כאשר העובד מתחתן.

 

כך למשל צווי הרחבה רבים מעניקים לעובדים תוספות לשכר העבודה הבסיסי לרבות תוספת מקצועית, בגדי עבודה, שעות נוספות קבועות, ימי מחלה וכיו"ב.

 

מכאן, שעובד החל עליו צו הרחבה או הסכם קיבוצי יכול ליהנות מתוספת גבוהה למשכורתו החודשית.

 

האם הסכם קיבוצי יכול לפגוע בזכויותיו של העבוד מכוח חוקי העבודה השונים:

 

התשובה היא לא!!

 

הסכם קיבוצי יכול רק להוסיף לזכויות המגיעות לעובדים במסגרת חוקי העבודה השונים ולא לגרוע מהן.

 

כעיקרון ניתן לומר כי קיים מדרג בזכויות המגיעות לעובד כדלקמן:

 

 א. חוקי העבודה הקוגנטיים.

 

 ב. הסכם קיבוצי וצווי הרחבה היכולים רק להוסיף לזכויות המגיעות במסגרת חוקי העבודה.

 

 ג. חוזה עבודה אישי ו/או נוהג הקיים במקום העבודה היכול רק להוסיף לזכויות המגיעות במסגרת חוקי המגן, הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה.

 

האם עובד יכול לוותר על זכויות המגיעות לו במסגרת הסכם קיבוצי או צו הרחבה:

 

התשובה היא לא!!

 

כמו שעובד לא רשאי לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח חוקי העבודה השונים כך עובד לא יכול לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

 

ויודגש, כי הכלל הוא, כי "כל טובות הנאה שבעולם שהמעביד מעניק לעובדיו בענינים אחרים אינן יכולות לבוא במקום הזכות..... המובטחת לעובד על פי החוק כך לדוגמא, מעביד אינו יכול לטעון כי הואיל והוא משלם לעובדים שכר הגבוה משכר המינימום זכותו לא לשלם עבור ימי חופשה.

 

כמובן שאם השינוי בחוזה העבודה הוא לטובת העובד, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי.

 

כיצד יודעים אם צו ההרחבה חל על המפעל בו אני מועסק:

 

 ראשית אציין כי נטל ההוכחה להוכיח כי צו ההרחבה חל על נסיבות המקרה מוטל על העובד.

 

 את הוראות צו ההרחבה אנו מפרשים בהתאם למהות העיסוק של המפעל.

 

 כך למשל עובדת אשר עיקר עיסוקה בתפירה, המועסקת בחנות למכירת בדים ושירות תיקונים ותפירה, חל עליה ועל המעביד צו ההרחבה בענף הטכסטיל, מאחר שיש לראות בעסק "ייצור" ביגוד ו/או מתפרות של מוצרים לצריכה ביתית ואחרת" הנופל בגדר  הגדרת "מפעל" בצו ההרחבה.

 

 מספר דוגמאות להסכמים קיבוציים ולצווי הרחבה ?

 

 להלן מספר דוגמאות להסכמים קיבוציים שונים (בהתאם לארגון המעבידים החתום על ההסכם):

           

 

ענף

ארגון המעבידים

אולמות חתונה

התאחדות הסוחרים הכללית

 

אולמות וגני אירועים

התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים

 

אפיה

ארגוני בעלי המאפיות

 

בורסקאות (עיבוד עור

התאחדות התעשיינים

 

בנין ועבודות ציבור

התאחדות הקבלנים והבונים

 

אספקת שירותי כוח אדם

ארגוני חברות להספקת שירותי משאבי אנוש

בתי מסחר  - חיפה

התאחדות הסוחרים חיפה

גומי

התאחדות התעשיינים

דלק –עובדי תחנות

ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק

הלבשה

התאחדות הסוחרים הכללים

 

  
 
 
 להלן מספר דוגמאות לצווי הרחבה שונים :
           

 

הענף

 

צו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים בישראל

 

צו הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטורניקה בישראל

 

צו הרחבה בענף הבניה ועבודות ציבוריות

 

צו הרחבה בענף המלונאות

 

צו הרחבה בענף אספקת שירותי כוח אדם 2004

 

צו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון.

 

צו הרחבה בענף השמירה

 

הסכם וצו הרחבה בענף ניקיון ואחזקה

 

 

 
 
לסיכום:
 
 
יש לבדוק האם חל על מקום עבודתכם הסכם קיבוצי או צו הרחבה שכן, במידה וחל עליכם הסכם מסוג זה אתם זכאים  -ברוב המקרים – לסכומי כסף ולהטבות רבות יותר מהקבוע בחוקי העבודה הרגילים.

 

האמור לעיל  אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עםעורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכוניםלמועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

           

בברכה,

תמיר קדמי, עו"ד