פיטורי עובדת בהריון


מאת: מיכאל כהן, עו"ד
פורסם: 10/07/14 16:42

פיטורי עובדת בהריון

 

מאמר זה יסקור בקצרה את חוק עבודת נשים, תשי"ד -1954 ובעיקר פיטורי עובדת בהריון ממקום העבודה.

ראשית, החוק קובע כי כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובדת (אשר עובדת במקום העבודה מעל חצי שנה) עליו לבקש אישור מן הממונה (להלן: "הממונה") על עבודת נשים במשרד הכלכלה במקרים הבאים:

1. כאשר העובדת נמצאת בהריון (יש מקרים בהם המעסיק לא מודע להיותה של העובדת בהריון, בהם לא נדון).

2. 60 יום לאחר חזרת העובדת מחופשת לידה.

החוק מונה סיבות נוספות בהן לא נדון בפעם זו.

בבקשתו, על המעסיק להוכיח כי לבקשת הפיטורים אין קשר עם עובדת היות העובדת בהריון.

על המעסיק להגיש לעובדת העתק מן הבקשה לחתימתה (במקרה והעובדת מסרבת לחתום על הבקשה על המעסיק לשלוח אותה לעובדת בדואר רשום).

לאחר הגשת הבקשה, על העובדת להגיש תגובה מטעמה בכתב ולציין בה האם היא מוותרת על הופעה בפני הממונה או לאו. בבקשה העובדת צריכה להוכיח כי פיטוריה נעשו בקשר עם הריונה ולתמוך את טענותיה במסמכים רלבנטיים.

עם קבלת תגובת העובדת, מחליטה הממונה באם להזמין את הצדדים לבירור פרונטאלי של המקרה.

יודגש כי לממונה סמכות רחבה ולעיתים לא תאפשר פיטורי עובדת בהריון גם אם הוכח כי אין קשר בין בקשת הפיטורים להריון וזאת מן הטעם שהריונה של האישה קרוב והפגיעה הכלכלית בה תהא משמעותית וכן מטעמים אחרים. כמו כן, בסמכות הממונה להשית את הוצאות התגובה מטעם העובדת על המעסיק.

לרוב תתקבל החלטת הממונה כ 30 מיום הגשת הבקשה על ידי המעסיק.

 

יודגש כי ההליך כולו מתנהל בדומה לתביעה בבית משפט - עם כתבי טענות מפורטים, תוך דרישה לצרוף אסמכתאות התומכות בכל טענה. בנוסף, כאמור, תתכן דרישה של הממונה מן הצדדים להופיע בפניה ולטעון את טענותיהם בעל פה. משכך רצוי להיעזר בהליך זה, בשירותיו של עורך דין מיומן הבקי ברזי החוק והיכול לייעץ בניהול הסיטואציה כולה מתוך ראיה רחבה ומקצועית. מיותר לציין כי ניהול רשלני של ההליך עלול להסתיים פעמים רבות בפיטורי העובדת ובפגיעה כלכלית בתקופת הלידה.