חזרת מעסיק מהודעת קבלת עובד לעבודה


מאת: מיכאל כהן, עו"ד
פורסם: 21/08/14 12:00

חזרת מעסיק מהודעת קבלת עובד לעבודה

 

היום נדון בתופעה נפוצה למדי שבה עובדים התקבלו לעבודה אך בטרם החלו לעבוד בפועל, המעסיק חוזר בו ומודיע לעובד כי אינו זקוק לשירותיו. האם במקרה כזה מגיע למועמד לעבודה פיצוי?
 

היום נדון בתופעה נפוצה למדי שבה עובדים התקבלו לעבודה אך בטרם החלו לעבוד בפועל, המעסיק חוזר בו ומודיע לעובד כי אינו זקוק לשירותיו. האם במקרה כזה מגיע למועמד לעבודה פיצוי?

התשובה היא שברוב המקרים כן. ראשית, יש לבחון האם נחתם חוזה בין הצדדים. אם נחתם חוזה, מצבכם מצויין, שכן על הפרת חוזה – משלמים. לעיתים בהסכם עצמו אף יהיה סעיף הפרה.

 

אולם גם אם אין חוזה בין הצדדים, לא הכל אבוד - במו"מ ליצירת יחסי עבודה הציפייה לתום לב מצד שני הצדדים היא מוגברת ולכן יתכן שלמועמד מגיע פיצוי בשל ניהול מו"מ שלא בתום לב מצד המעסיק, גם אם לא השתכלל בין הצדדים חוזה.

 

במקרה ואין חוזה יש לבחון מה כ-ן נאמר ואיך. האם יש דואר אלקטרוני המודיע על קבלה לעבודה? האם יש איזו עדות להסכמה באשר לפרטי המשרה, השכר או כל הודעה אחרת שניתן היה להסתמך עליה?

 

לאחר מכן, יש לבחון את הנזק שנגרם למועמד בעקבות הסתמכותו על ההודעה ושינוי מצבו לרעה, למשל: הודעה למעסיקים פוטנציאלים אחרים כי המועמד מוותר על העבודה אצלם, הוצאות כספיות שנעשו בשל הידיעה כי המועמד התקבל לעבודה או בהסתמך עליה, התקופה הנוספת שתדרש למועמד על מנת למצוא מקום עבודה חדש ועוד.

במקרים מסוימים ייתכן ואף ייפסקו פיצויים בגין הודעה מוקדמת, אפילו אם לא התחלתם לעבוד במקום העבודה.

 

מספר עצות שיכולות להגן עליכם במקרים דומים:

תמיד תבקשו את ההודעה בעניין הקבלה לעבודה בכתב.

תשלחו מייל למעסיק ובקשו ממנו הבהרות בעניין מועד תחילת העבודה, שכר ועוד. אפשר לעשות זאת גם בדמות סיכום בסגנון: "הריני לעלות על הכתב את ההסכמות בנוגע למשרה אליה התקבלתי.."

במקרה וכבר קבלתם הודעה כי המעסיק חזר בו, טוב יהיה אם יהיה לכם תיעוד תמציתי של המעסיקים אותם דחיתם, הוכחה של קשר סיבתי בין מועד הקבלה לעבודה החדשה ועזיבת העבודה הקודמת ועוד. ודה הציפייה לתום לב מצד שני הצדדים היא מוגברת ולכן יתכן שלמועמד מגיע פיצוי בשל ניהול מו"מ שלא בתום לב מצד המעסיק, גם אם לא השתכלל בין הצדדים חוזה.

במקרה ואין חוזה יש לבחון מה כ-ן נאמר ואיך. האם יש דואר אלקטרוני המודיע על קבלה לעבודה? האם יש איזו עדות להסכמה באשר לפרטי המשרה, השכר או כל הודעה אחרת שניתן היה להסתמך עליה?

לאחר מכן,יש לבחון את הנזק שנגרם למועמד בעקבות הסתמכותו על ההודעה ושינוי מצבו לרעה, למשל: הודעה למעסיקים פוטנציאלים אחרים כי המועמד מוותר על העבודה אצלם, הוצאות כספיות שנעשו בשל הידיעה כי המועמד התקבל לעבודה או בהסתמך עליה, התקופה הנוספת שתדרש למועמד על מנת למצוא מקום עבודה חדש ועוד.
במקרים מסוימים ייתכן ואף ייפסקו פיצויים בגין הודעה מוקדמת, אפילו אם לא התחלתם לעבוד במקום העבודה.

מספר עצות שיכולות להגן עליכם במקרים דומים:
תמיד תבקשו את ההודעה בעניין הקבלה לעבודה בכתב.
תשלחו מייל למעסיק ובקשו ממנו הבהרות בעניין מועד תחילת העבודה, שכר ועוד. אפשר לעשות זאת גם בדמות סיכום בסגנון: "הריני לעלות על הכתב את ההסכמות בנוגע למשרה אליה התקבלתי.."
במקרה וכבר קבלתם הודעה כי המעסיק חזר בו, טוב יהיה אם יהיה לכם תיעוד תמציתי של המעסיקים אותם דחיתם, הוכחה של קשר סיבתי בין מועד הקבלה לעבודה החדשה ועזיבת העבודה הקודמת ועוד.