שכר מינימום

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
עדכון שכר מינימום מתאריך 1/10/12 לסך של 4,300 ₪
קרא עוד על עדכון שכר מינימום מתאריך 1/10/12 לסך של 4,300 ₪
 
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג - 2003
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג - 2003 (מעודכן ליום 21.8.2011). קרא עוד על תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - שכר מינימום), התשס"ג - 2003
 
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987
תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 (מעודכן ליום 21.8.2011) קרא עוד על תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987
 
חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987
חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 (מעודכן ליום 21.8.2011) קרא עוד על חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987
 
העלאת שכר מינימום לחודש עבודה החל מחודש 7/2011
החל מחודש 7/2011 יעלה שכר המינימום לעובד קרא עוד על העלאת שכר מינימום לחודש עבודה החל מחודש 7/2011
 
הלנת שכר מוגדלים – חיוב מעביד שלא משלם את שכר המינימום:
קרא עוד על הלנת שכר מוגדלים – חיוב מעביד שלא משלם את שכר המינימום:
1 2
הבא