עבודה בחגים

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
האם עובד שנעדר ממקום העבודה לרגל קיום מצוות אבל זכאי לתשלום שכר עבודה עבור ימי היעדרותו:
האם עובד הנעדר ממקום העבודה בשל פטירתו של בן משפחה זכאי לתשלום עבור ימי היעדרותו קרא עוד על האם עובד שנעדר ממקום העבודה לרגל קיום מצוות אבל זכאי לתשלום שכר עבודה עבור ימי היעדרותו:
 
האם עובד שנעדר מעבודתו ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל זכאי לתשלום בגין יום חופש:
קרא עוד על האם עובד שנעדר מעבודתו ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל זכאי לתשלום בגין יום חופש:
 
האם מעביד חייב ליתן לעובדים ימי חופשה לרגל אירוע משפחתי:
האם מעביד חייב לתת לעובד יום חופשה ביום נישואיו או ביום נישואי בנו או בתו או ביום ילדת בנו או בתו קרא עוד על האם מעביד חייב ליתן לעובדים ימי חופשה לרגל אירוע משפחתי:
 
האם עובדים זכאים ליום חופשה ביום הבחירות לכנסת:
קרא עוד על האם עובדים זכאים ליום חופשה ביום הבחירות לכנסת:
 
האם המעביד חייב לתת לעובדים שי/מתנה לחג:
מאמר זה יענה על השאלה האם המעביד חייב לתת לעובדים שי/מתנה לחג וכיצד יש למסות את שווי המתנה קרא עוד על האם המעביד חייב לתת לעובדים שי/מתנה לחג:
 
האם עובד זכאי לתשלום שכר עבודה עבור ימי חגים החלים בשבת:
האם ישנן נסיבות בהן עובד יהא זכאי לתשלום עבור יום חג שחל בשבת קרא עוד על האם עובד זכאי לתשלום שכר עבודה עבור ימי חגים החלים בשבת:
1 2
הבא