חוזה עבודה

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
תביעה כספית בשל הפרת זכויות עבודה:
קרא עוד על תביעה כספית בשל הפרת זכויות עבודה:
 
העברת נטל הראיה ותשלום פיצויי כספי עקב אי מתן הודעה לעובד על תנאי העסקה:
קרא עוד על העברת נטל הראיה ותשלום פיצויי כספי עקב אי מתן הודעה לעובד על תנאי העסקה:
 
תשלום שעות נוספות - מעביד שלא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקה
מעביד שלא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקה בהתאם לחוק הודעה לעובד מסתכן בחיוב בתשלום שעות עבודה נוספות קרא עוד על תשלום שעות נוספות - מעביד שלא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקה
 
אילו עונשים צפויים למעביד אשר מפר את הוראות חוק הזכות לעבודה בישיבה:
קרא עוד על אילו עונשים צפויים למעביד אשר מפר את הוראות חוק הזכות לעבודה בישיבה:
 
האם מעביד מחוייב לאפשר לעובד לעבוד בישיבה:
האם חלה חובה על מעסיק לאפשר לעובד/ת לשבת בזמן העבודה קרא עוד על האם מעביד מחוייב לאפשר לעובד לעבוד בישיבה:
 
תקציר זכויות עובדים
מאמר זה ינסה לפרט בצורה נוחה ותמציתית את הזכויות המגיעות לעובדים במקום העבודה. קרא עוד על תקציר זכויות עובדים
1 2
הבא