מזונות אישה

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
פטור הבעל ממזונות אישה – אישה שעזבה את בית בעלה
בהתאם לדין העברי, חובת הבעל לספק מזונות אשתו היא כל עוד היא עמו, אלא אם כן עזבה הדירה מסיבה מוצדקת. במקרים בהם אין הצדקה לעזיבת האשה את הבית, או כשנסיבות העזיבה נוצרו באשמת האשה – תאבד האשה את זכותה למזונות. קרא עוד על פטור הבעל ממזונות אישה – אישה שעזבה את בית בעלה
 
מזונות זמניים - כללי
דמי המזונות הזמניים הם הכספים, הדרושים לזכאים לכך, לפי שיקול דעת בית המשפט, למחייתם עד לסיום הדיון בתביעה. לכן לא יפסוק בית המשפט מזונות זמניים, אם מצויים בידיהם כספים מספיקים למחייתם עד לבירור המשפט. קרא עוד על מזונות זמניים - כללי
 
פירות נכסי מילוג - האם רשאי הבעל לקזז את הכנסות האישה מרכושה מחובתו למזונות?
עמדת המשפט העברי היא כי הבעל חייב במזונות אשתו אף אם היא בעלת רכוש ואין האישה חייבת למכור את רכושה כדי להתפרנס הימנו. עם זאת, כאשר לאישה הכנסות מרכושה הכנסות אלו שייכות לבעלה כדין פירות נכסי מלוג והבעל זכאי לקזז מסכום המזונות את סכום הקרן של הפירות. קרא עוד על פירות נכסי מילוג - האם רשאי הבעל לקזז את הכנסות האישה מרכושה מחובתו למזונות?
 
מזונות אישה - כללי
חובת המזונות של הבעל כלפי האישה היא חובה בסיסית. אם לאישה יש הכנסות - והדוגמא המובאת בהלכה היא "מעשה ידיה" - זכאית האישה לבחור בין קבלת מזונות מבעלה, ואז עליה למסור את מעשה ידיה אליו, לבין השארתם של מעשה ידיה אצלה, ואז לא תוכל לתבוע מזונות מבעלה. קרא עוד על מזונות אישה - כללי