מזונות ילדים

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
האם הסכם שנחתם בין ההורים בעניין מזונות הילד מחייב את הילד?
אם ההורים מתדיינים בינם לבין עצמם בענין גירושיהם ומגיעים לידי הסכם המפרט את הפתרון המוסכם לבעיות הכרוכות עם הגירושין ובכלל זה ענין המזונות של הילדים, הרי אין בהסכם בענין המזונות כדי לחייב את הילד. קרא עוד על האם הסכם שנחתם בין ההורים בעניין מזונות הילד מחייב את הילד?
 
"גניבת זרע" - "אב בעל כורחו" - חיוב האב במזונות
על אף טענה שיכול האב להעלות, בין היתר, ל"גניבת זרע", מחויב האב במזונות ילדו הקטין. שכן, יתכן שבהתנהגות בין ההורים קיימות עוולות משפטיות, מכוחם יכולים הם להגיש תביעה אישית זה כנגד זה, אולם אין בכך להשפיע על חובת האב לזון את ילדיו על פי הדין האישי. קרא עוד על "גניבת זרע" - "אב בעל כורחו" - חיוב האב במזונות
 
מימוש מזונות מדירת המגורים - האם ניתן לאזן מזונות עבור קטינים מחלק האב בדירה?
בית המשפט קבע כי האם רשאית לקזז בפירוק השיתוף חיובי מזונות עבר וכן חיוב להבטחת מדור הקטינות מחלק האב בדירת המגורים. קרא עוד על מימוש מזונות מדירת המגורים - האם ניתן לאזן מזונות עבור קטינים מחלק האב בדירה?
 
הוצאה לפועל - עיקול בגין חוב עתידי במזונות
בכל הקשור להטלת עיקולים כאשר אין יתרת חוב, אין בנמצא הגבלה בהוראות החוק המונעת הטלת עיקול שכזה. המחוקק לא מצא לנכון להגביל את הטלת העיקול בקיומו של חוב פסוק. די בכך שיש בפני רשם ההוצל"פ חייב ואז עליו להפעיל את שיקול דעתו, האם יש מקום לנקוט בהליכי עיקול. קרא עוד על הוצאה לפועל - עיקול בגין חוב עתידי במזונות
 
מזונות זמניים - כללי
דמי המזונות הזמניים הם הכספים, הדרושים לזכאים לכך, לפי שיקול דעת בית המשפט, למחייתם עד לסיום הדיון בתביעה. לכן לא יפסוק בית המשפט מזונות זמניים, אם מצויים בידיהם כספים מספיקים למחייתם עד לבירור המשפט. קרא עוד על מזונות זמניים - כללי
 
הפחתת/הגדלת מזונות - אימתי?
לאחר שפסק דין הפך לחלוט אין הוא פתוח לשינויים או תיקונים אלא אם כן יוכיח התובע שינוי הנסיבות מהותי לאחר מועד מתן פסק הדין המקורי. קרא עוד על הפחתת/הגדלת מזונות - אימתי?
1 2
הבא