כתובה

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
משמעות הכתובה
הכתובה היא מסמך משפטי המעיד על התחייבות הבעל כלפי אישתו, בין היתר, שאם חלילה יגרשה בגט פיטורין הוא יתכבד וישלם לה את הסכום הנקוב בכתובה. קרא עוד על משמעות הכתובה