הלכת השיתוף

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
על אילו נכסים עשויה לחול חזקת השיתוף?
ככלל, חזקת שיתף הנכסים, כאשר היא מתקיימת, מייחסת בעלות משותפת לבני הזוג על הרכוש שנצבר על ידם במהלך חיי הנישואין ו/או במהלך החיים המשותפים. נכסים משפחתיים, המשמשים את בני המשפחה בחיי היומיום, כלולים במובהק במסגרת חזקת שיתוף הנכסים. קרא עוד על על אילו נכסים עשויה לחול חזקת השיתוף?