חוק יחסי ממון

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
מה דינם של פירות והשבחות של נכסים שאינם ברי איזון?
במקרה דנן מתעוררת השאלה מה דינם של פירות והשבחות של נכס חיצוני, אשר נוצרו במהלך הנישואין; היש לראותם כנכסים חדשים בעלי אופי עצמאי אשר נרכשו על ידי בני הזוג או אחד מהם במהלך הנישואין, ולפיכך להכלילם באיזון המשאבים, או שגם הם בגדר "נכסים חיצוניים" אשר יש להוציאם מתחולת הסדר איזון המשאבים. קרא עוד על מה דינם של פירות והשבחות של נכסים שאינם ברי איזון?
 
איזון זכויות פנסיה
כיום, הזכות של בן הזוג לקבלת מחצית הפנסיה שהצטברה במהלך החיים המשותפים, מעוגנת הן בהלכת השיתוף והן בדוקטרינת איזון המשאבים וניתן לממשה, בתנאים מסוימים, אף עובר לגירושין. קרא עוד על איזון זכויות פנסיה