משמורת משותפת

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
ועדת שניט - כללי
ועדת שניט, ועדה ציבורית לנושא אחריות הורית בגירושין ישבה 6 שנים על המדוכה והגישה לשר המשפטים דו"ח ביניים בשנת 2008 ודו"ח סופי בשנת 2011 (שבעקבות הערות לדו"ח הביניים). הוועדה עשתה בהמלצותיה שינויים מפליגים בתפיסה ההורית ובהגדרות המשפטיות של אפוטרופסות משמורת וחזקה. קרא עוד על ועדת שניט - כללי
 
משמורת משותפת - ביטול חזקת הגיל הרך?
בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב קבע בפסק דין תקדימי, כי בסוגיית משמורת הילדים אין בדעתו ליתן כל חשיבות לחזקת הגיל הרך. על בית המשפט לבחון אך ורק את טובתו של הילד. האם מסתמנת מפסיקת בית המשפט דלעיל על מגמה חדשה של ביטול חזקת הגיל הרך? קרא עוד על משמורת משותפת - ביטול חזקת הגיל הרך?
 
משמורת ילדים - הורות ומשמורת משותפת
המגמה הנוהגת כיום במשפטנו הינה כי 'דרך המלך' הינה קביעת משמורת משותפת, היכן שקיימים תנאים שמאפשרים זאת. לפיכך מקום שעל פניו, סבור בית המשפט, כי ניתן להורות על הסדר שכזה, עליו לבחון האם אכן מתקיימים התנאים לגיבושו, הלכה למעשה. קרא עוד על משמורת ילדים - הורות ומשמורת משותפת