בן מרדן

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
בן מרדן - אימתי פטור אב ממזונות ילדו
ההלכה היא שניתן לצמצם את חובת המזונות לילד, כולה או מקצתה, כאשר מדובר בילד מורד המסרב לקיים קשר עם הוריו בניגוד להוראת בית המשפט או בית הדין. עם זאת, בתי המשפט נוהגים לנקוט בסנקציה זו במשורה ותוך שקילת טובת הילד. קרא עוד על בן מרדן - אימתי פטור אב ממזונות ילדו