חטיפת ילדים

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
חטיפת ילדים - אמנת האג - חריגים לתחולת האמנה
לעיקרון היסוד של האמנה, לפיו יש להחזיר ילד חטוף למקום מושבו הרגיל על אתר נקבעו מספר חריגים באמנה. עניינם של החריגים בטובת הילד נשוא ההליך, ובהתקיימם בית המשפט אינו חייב להורות על השבת הקטין למקום מגוריו הרגיל, אפילו הורחק או לא הוחזר שלא כדין, ונתון לו שיקול דעת לעניין זה. קרא עוד על חטיפת ילדים - אמנת האג - חריגים לתחולת האמנה
 
חטיפת ילדים - אמנת האג - תנאים להחלת האמנה
בכדי לבחון האם בוצעה הרחקה שלא כדין והאם חלה האמנה יש לענות על שלוש שאלות: מהי המדינה בה נמצא מקום מגוריו הרגיל של הילד; מה קובע דין אותה מדינה בהתייחס לזכויות משמורת; האם הופעלו זכויות המשמורת הלכה למעשה. קרא עוד על חטיפת ילדים - אמנת האג - תנאים להחלת האמנה
 
חטיפת ילדים - חוק אמנת האג
כאשר הילד הורחק או לא הוחזר ממקום מגוריו הרגיל, כלומר נחטף, מטילה אמנת האג חובה על הרשות (השיפוטית או המינהלית) להחזיר את הילד לאלתר (סעיף 12 לאמנת האג). חובה זו היא מוחלטת. עם זאת, אמנת האג מכירה בארבעה חריגים לחובת ההשבה. על התנאים להחלת האמנה וחריגיה, קרא/י במאמר הבא. קרא עוד על חטיפת ילדים - חוק אמנת האג