שוויון הזדמנויות

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט - 1988
מעודכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט - 1988
 
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
מעודכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
 
פיטורים של עובדת חולת סרטן בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
קרא עוד על פיטורים של עובדת חולת סרטן בניגוד להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
 
אפליה מחמת גיל בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
קרא עוד על אפליה מחמת גיל בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 
פיטורים של עובדת אשר יצאה לשמירת הריון מהווה אפליה שלא כדין:
קרא עוד על פיטורים של עובדת אשר יצאה לשמירת הריון מהווה אפליה שלא כדין:
 
אי החזרת עובדת למקום העבודה לאחר חופשת הלידה מהווה אפליה שלא כדין:
קרא עוד על אי החזרת עובדת למקום העבודה לאחר חופשת הלידה מהווה אפליה שלא כדין:
1 2
הבא