חקיקה עבודת נשים

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח – 1958
מעודכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק), תשי"ח – 1958
 
תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001
מעודכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001
 
תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט - 1988
מעוכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על תקנות עבודת נשים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט - 1988
 
תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990
מעודכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990
 
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999
מעוגכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט – 1999
 
תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979
מעוגכן ליום 21.8.2011 קרא עוד על תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979
1 2
הבא