סיום יחסי עבודה

קטגוריות קשורות:


בחלק זה נדון בנושאים הקשורים לסיום יחסי עבודה, כגון: פיטורים, התפטרות, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, שימוע בטרם פיטורים, פיטורים שלא כדין, מכתב פיטורים, התפטרות עקב הרעת תנאים וכיו"ב.