שעות נוספת

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
שאלות ותשובות - עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית:
שאלות ותשובות עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית קרא עוד על שאלות ותשובות - עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית:
 
הודעה על מתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין
קרא עוד על הודעה על מתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין
 
חישוב גובה התשלום עבור עבודה בשעות נוספות במסגרת המנוחה השבועית:
קרא עוד על חישוב גובה התשלום עבור עבודה בשעות נוספות במסגרת המנוחה השבועית:
 
שעות נוספות – חוק הודעה לעובד
העברת נטל ההוכחה לתשלום שעות נוספות כאשר המעבד לא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקתו בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד קרא עוד על שעות נוספות – חוק הודעה לעובד
 
האם העובד רשאי להחליט על דעת עצמו כי הוא עובד בשעות נוספות:
קרא עוד על האם העובד רשאי להחליט על דעת עצמו כי הוא עובד בשעות נוספות:
 
מתי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחולו על העובד
באילו מקרים יחול סעיף 30 (א) לחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי הוראות החוק אינו חל על קבוצת עובדים מסויימת. קרא עוד על מתי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה לא יחולו על העובד
1 2
הבא