הודעה מוקדמת

קטגוריות קשורות:מאמרים קשורים:
האם אי תשלום הודעה מוקדמת מקים זכאות לתשלום הלנת שכר:
קרא עוד על האם אי תשלום הודעה מוקדמת מקים זכאות לתשלום הלנת שכר:
 
עובד ומעביד רשאים לקבוע תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר:
קרא עוד על עובד ומעביד רשאים לקבוע תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר:
 
בחילופי מעבידים כאשר העובד ממשיך לעבוד במקום עבודה המעביד הראשון אינו מחוייב במתן הודעה מוקדמת לעובד.
קרא עוד על בחילופי מעבידים כאשר העובד ממשיך לעבוד במקום עבודה המעביד הראשון אינו מחוייב במתן הודעה מוקדמת לעובד.
 
עובדת זרה שפוטרה מעבודתה בשל פטירת המעסיק זכאית לתשלום הודעה מוקדמת:
קרא עוד על עובדת זרה שפוטרה מעבודתה בשל פטירת המעסיק זכאית לתשלום הודעה מוקדמת:
 
האם עובד רשאי להתחיל לעבוד במקום עבודה אחר כאשר המעביד וויתר על עבודתו בתקופת ההודעה מוקדמת:
קרא עוד על האם עובד רשאי להתחיל לעבוד במקום עבודה אחר כאשר המעביד וויתר על עבודתו בתקופת ההודעה מוקדמת:
 
האם עובד שלא נתן למעביד הודעה מוקדמת יחוייב בתשלום פיצוי נוסף:
קרא עוד על האם עובד שלא נתן למעביד הודעה מוקדמת יחוייב בתשלום פיצוי נוסף:
1 2 3
הבא